Výchozí bod 

31.01.2019

Státní archivy a digitální matriky

Když máte data své rodiny, tak je potřeba zjistit z jakých krajů vaši předci pocházeli. Na internetu existuje mnoho návodů, jak začít. Hledání v digitálních matrikách nám ulehčí práci, ale není univerzálně stejné. V každém archivu se hledá trochu jinak. Vše se dá zvládnout. Chce to jen trpělivost a čas.

Dobře zpracované odkazy na jednotlivé archivy má např. - Zemská Stavovská Rodová Unie. Pro základní orientaci jsem si dovolila pro vás vypůjčit tuto hezky zpracovanou mapu a základní členění archivů v ČR.