Hledáme a nacházíme

26.01.2019

Jak pracovat se získanými výpisy z matrik

Otevře se nám nepoznaný svět. 

výpis, výřez, grafika, mapa
výpis, výřez, grafika, mapa
můžete volit různé ostíny rodokmenu
můžete volit různé ostíny rodokmenu
zde je pevně dán formát
zde je pevně dán formát

Pamatuji si, jak jsem otevřela první matriku a hledala jsem vesnici, která možná byla rodištěm mého pradědečka. Vůbec jsem to přesně nevěděla. Když jsem byla dítě, tak si o tom rodiče povídali.

Ta matrika měla 250 stran a já jsem hledala přes všechny vesnice, které v ní byly. Neznala jsem ani číslo domu.  Najednou jsem opravdu přečetla jméno, které jsem hledala, ale nebyla jsem si jistá, že by to byla ta vesnice, o které se rodiče bavili. Ti už tady dávno nejsou mezi námi, takže jsem se neměla koho zeptat. 

Tady začalo mé "syslování", jak tomu říkám, že vše co bylo možná k naší rodině, tak jsem ukládala do počítače, abych si výpisy opět v klidu mohla prohlédnout. Abych to v krátkosti dopověděla, tak jsem v té matrice, jak jsem to četla poctivě (náhodou to bylo i čitelně napsané), viděla naše jméno, ale z jiné vesnice. To už mi připadalo pravděpodobné, tak jsem stahovala vše co, souviselo s tímto jménem.

Aby toho nebylo málo, tak jsem tam uviděla jméno našeho souseda z chalupy, ale v současné době 50 km vzdálené od tohoto místa. Začala jsem stahovat i tento rod, kdyby náhodou.

Vše nakonec dobře dopadlo. Našla jsem rodiště našeho pradědy a dokonce rodiště pradědy našich sousedů, kteří mi potvrdili, že odtud pocházejí. 

Jaké nakonec poučení by z toho bylo? Že, když vás tato vášeň chytne, tak čas tolik nevnímáte. Každý nalezený výpis, jak ze svatby, narození i úmrtí je objevem. Zpracování těchto dat je pak tvůrčí prací nejen ve vytváření Rodokmenu, ale logicky nejlépe do Rodopisné knihy.