Hledáme a nacházíme

26.01.2019

Jak pracovat se získanými výpisy z matrik

Otevře se nám nepoznaný svět. 

Pamatuji si, jak jsem otevřela první matriku a hledala jsem vesnici, která možná byla rodištěm mého pradědečka. Vůbec jsem to přesně nevěděla. Když jsem byla dítě, tak si o tom rodiče povídali.

výpis, výřez, grafika, mapa
výpis, výřez, grafika, mapa

Ta matrika měla 250 stran a já jsem hledala přes všechny vesnice, které v ní byly. Neznala jsem ani číslo domu.  Najednou jsem opravdu přečetla jméno, které jsem hledala, ale nebyla jsem si jistá, že by to byla ta vesnice, o které se rodiče bavili. Ti už tady dávno nejsou mezi námi, takže jsem se neměla koho zeptat. 

Tady začalo mé "syslování", jak tomu říkám, že vše co bylo možná k naší rodině, tak jsem ukládala do počítače, abych si výpisy opět v klidu mohla prohlédnout. Abych to v krátkosti dopověděla, tak jsem v té matrice, jak jsem to četla poctivě (náhodou to bylo i čitelně napsané), viděla naše jméno, ale z jiné vesnice. To už mi připadalo pravděpodobné, tak jsem stahovala vše co, souviselo s tímto jménem.

Aby toho nebylo málo, tak jsem tam uviděla jméno našeho souseda z chalupy, ale v současné době 50 km vzdálené od tohoto místa. Začala jsem stahovat i tento rod, kdyby náhodou.

Vše nakonec dobře dopadlo. Našla jsem rodiště našeho pradědy a dokonce rodiště pradědy našich sousedů, kteří mi potvrdili, že odtud pocházejí. 

Jaké nakonec poučení by z toho bylo? Že, když vás tato vášeň chytne, tak čas tolik nevnímáte. Každý nalezený výpis, jak ze svatby, narození i úmrtí je objevem. Zpracování těchto dat je pak tvůrčí prací nejen ve vytváření Rodokmenu, ale logicky nejlépe do Rodopisné knihy.