Vítejte v nových (starých) časech

Dovolte mi trochu jinak se zamyslet nad tématem "hledání svých předků".
Jaký význam mohou mít v budoucnu shromážděná data, fotky a dokumenty nejlépe v digitalizované podobě, pro naše děti a vnuky?

Moje úvaha je na téma: Může se přerušit "Informační" linie rodu?
Patřím ke generaci starší, a píši tuto úvahu spíš ze svého pohledu a ze zkušenosti, která nyní moji práci s klienty provází. Při sepisování důležitých dat k vyhledávání jejich předků, nastává většinou někde slepé místo, a to, že např. babičku dobře znali, ale kde se opravdu narodila, vesnici, jak se jmenovala za svobodna, kdo byli její rodiče a odkud pocházeli, tam je najednou prázdno.

Na to jsme se jako mladí neptali a většinou se o tom ani nemluvilo. Takže je to pochopitelné, ale někdy pro nalezení "Informační linie rodu" přímo zničující. V tomto případě se dá ještě hodně zachránit, a to zejména díky tomu, že panovaly úplně jiné poměry v době, kdy žili naši předci.
Lidé z vesnic většinou vstupovali do stavu manželského v rámci bydliště jednoho panství. Tato panství byla velmi rozsáhlá. Mluvíme o rozpětí let 1760-1900. Některá panství držela i 30-50 vesnic. Pokud se někdo zamiloval mimo tyto hranice panství, tak musel hlavně asi do roku 1848, žádat majitele panství o souhlas s manželstvím. Pokud se chtěl z panství vystěhovat, musel i někomu předat povinnost určitého závazku na půdě (práce pro panství) nebo i jiných povinností. O všem se vedly záznamy.

Tady je ta šance pro nalezení chybějících dat, protože matriky byly řádně vedeny. Poctivě byly zapisovány všechny životní mezníky (narození, svatby a úmrtí) v jednom ohraničeném území.
Kolem roku 1880 a dále, již tyto naděje najít informace jsou horší, protože se lidé začali stěhovat za prací do větších měst a byla větší možnost, jak se říká "jít do světa".

Jaká je situace dnes.

Jsme uchlácholeni možností využít dat z digitálních matrik a dalších zdrojů - domovských listů, sčítání obyvatel, pozemkových knih apod. To vše k nalezení dat je ideální, pokud někdo z rodiny data shromáždí, a slepá místa doplní od rodičů tet a strýců, kteří ještě žijí. Toto je základ, který se už neztratí. Ale pokud nebudeme mít tyto informace doplněné, tak současná generace bude mít mezeru mezi daty generací našich dětí 1970-1990 a našich předků od 1915 a zpět.

V současné době je potřeba tato data doplnit o aktuální informace a vazby v rodině. Tato data budou jednou můstkem mezi starými a novými členy vaší rodiny.

I naše děti a vnoučata jednou zestárnou a budou se logicky zajímat o své předky. Protože celá globalizace světa lidi vykoření, ne každý to unese. Dnešní nekontrolovatelné stěhování z místa na místo bez možnosti nahlášení trvalého bydliště, sňatky a vztahy ze kterých se narodí děti a následně nastalé odluky, to vše poznamená lidskou psychiku a zpřetrhá Informační linie rodu. Zejména mezi roky 1970-2020. Generace těchto dětí bude mít potřebu někam patřit.
Svět bude jiný, ale v této v této časové ose genealogie "bez paměti".

Takže spíš Vám dávám do úvahy, nemusíte tvořit rodokmen, ten se dá vytvořit do budoucna vždycky, ale musí být z čeho. Počká na někoho z rodiny, pro koho bude důležitý.

Pro informaci, jaká data budete potřebovat shromáždit, si můžete stáhnout tento formulář. Vytvořte si třeba jiný lepší, ale hlavně dejte dohromady rodinná data, doklady a fotky.

Každý máme svůj časový prostor, kdy můžeme pro naše potomky data shromáždit a jestli nám vyjde čas, může nám tato činnost přinést i něco navíc, ale to zažijete, až při práci samotné.