Nikdy není pozdě vrátit se a najít své rodové kořeny

Ráda Vás provedu cestou, kterou jsem sama neznala a která mi přinesla tolik úžasných zážitků, že bych se s Vámi o ně ráda podělila.  Dá se říci, že vytvářet svůj rodokmen je velmi napínavá a pracná záležitost. Byla jsem překvapena, že i přes náročnost vyhledávání v mnoha matrikách a vkládání dat do počítače jste pomalu spojováni i se vzdálenou linií vašeho rodu. Najdete v sobě pokoru a vášeň pro badatelskou činnost a pro objevování dávno zapomenutých rodinných svazků. 

Jaké kurzy jsem pro vás připravila a jak to bude probíhat? 

Nejprve se seznámíme v úvodních setkáních, řekneme si, co bude pro tuto práci potřeba a co vás dále čeká. Zkusíte si dát dohromady informace o svých nejbližších. Zašlu vám dotazník, pro lepší přehled potřebných dat. Pokud váš zájem pro práci na vytváření rodokmenu bude vážný, zašlete mi tyto údaje zpět. Zjistím možnosti vyhledávání v archivech, které budou dotčeny a zda budete mít šanci tyto záznamy v archivech vyhledat. Pak na pracovních setkáních se naučíte vyhledávat sami, ukládat do archivu v počítači, přenášet data do speciálního softwaru, který vám nabídne tisk Rodokmenu, podle rodinných vazeb.

První ETAPA práce v kurzech bude zakončena tiskem vašeho Rodokmenu.

Druhá ETAPA práce na podzim 2019 bude věnována zpracováním podkladů do Rodopisné knihy. 
K základním podkladům jsou výpisy a data, které jste potřebovali k vytvoření Rodokmenu, nalezené mapy, historická pojednání z kronik a další informace. Tato ETAPA bude zakončena vytvořením grafických podkladů k Rodopisné knize a následně k tisku. 

Vážní zájemci o tuto práci na knize budou většinou pokračovateli účastníků z první ETAPY kurzů. Když už se naučíte vyhledávat v matrikách, tak je přirozené, že svojí práci budete chtít uchovat pro své nejbližší.

Kurzy v roce 2019 - Jak si vytvořit svůj Rodokmen

Duben 2019 - 24. 4. 2019 - Pracovní setkání

3 hod. / skupina od 17.30 -  20.30 hod.

Účastnický poplatek pro každou skupinu 450,- Kč. 
Registrace je předem nutná s ohledem na kapacitu sálu. 

Květen 2019 - 25. 5. 2019 - Pracovní setkání
- 8 hod. / 1. skupina od 10 - 18 hod.

Účastnický poplatek 1200,- Kč. Registrace je předem nutná s ohledem na kapacitu sálu. 

Místo konání: Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
Bližší informace ke školení / obsah/ registraci najdete zde>>>