.

                Zpracování Rodokmenu pro vás na "klíč"

Tuto službu nabízím klientům, kteří na počítači tolik neumí nebo nemají čas. Hledání v matrikách je úžasný koníček, ale časově velmi náročný. Stále však neměním názor v tom, že ten, kdo se do hledání pustí, zažije okamžik spojení s dávnými předky, které nikdy nepoznal. Pokud k časovým osám připojíme i historii místa (většinou dostupnou z historie obcí, kronikou a pod.) je to většinou daleko lepší sepětí s rodinnými kořeny, než se zdá.

Když ve vaší historii objevím příběh, ráda vám ho sdělím.

Ceník individuálního zpracování Rodokmenu je individuální.
Každá práce má svoje specifika.

Orientační vize zpracování rodokmenu 

Na základě objednávky vám mohu zaslat jednoduchý formulář, který vám specifikuje potřebná data (narození, úmrtí, svatby , místa) potřebná k vyhledávání v matrikách

Tento celek se nazývá "Vývod" zahrnuje všechny předky výchozí osoby (střena), tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Bez dětí.

Postupuje se zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských. Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.

Samostatně je možné zpracovat mužskou nebo ženskou linii od matky nebo otce výchozí osoby.

Je možné také hledat i děti manželských párů, jak v mužské nebo ženské linii.

Vždy platí, že se hledání omezuje na přání klienta a jeho představu o zpracování rodokmenu. Všechny  varianty hledání jsou možné.

Konečné tiskové výstupy mohou být v různých grafických variantách,
mohou být i fotografie, podobizny a popisky.