.

Individuální zpracování Rodokmenu

Tuto službu nabízím klientům, kteří na počítači tolik neumí nebo nemají čas. Hledání v matrikách je úžasný koníček, ale časově velmi náročný. Stále však neměním názor v tom, že ten, kdo se do hledání pustí, zažije okamžik spojení s dávnými předky, které nikdy nepoznal. Pokud k časovým osám připojíme i historii místa (většinou dostupnou z historie obcí, kronikou a pod.) je to většinou daleko lepší sepětí s rodinnými kořeny, než se zdá.

Pro ty kteří se chtějí naučit hledat své předky pořádám i kurzy. V současné "nouzové situaci" je plánuji až bude líp.

Zde si můžete stáhnout jednoduchý formulář, který vám specifikuje potřebná data k vyhledávání v matrikách

Co obdrží klient

1/ Matriční zápis

celá stránka s výpisem názvu matriky a stránky výpisu

např. Mnichovice - 02 str.302

2/ Výřez matričního zápisu

Tento výřez bude označen 

např. 1888 1.3. - Marie dcera Jana Havlíčka kováře z Bělé č.5 a manželky Anny roz. Červené z Údolí 5 

3/ Zapsání všech nalezených osob do přehledného Rodokmenu

Tento zápis Rodokmenu může být následně upravován v mnoha variantách nejen dle rodových linií, ale i grafických výstupů.

Příklad sestavení rodokmenu a jeho předpokládaná cena

Připravila jsem zatím jeden VZOR Rodokmenu, který může sloužit pro představu kalkulace. I když je ceník, tak na příkladu se mnoho otázek zodpoví lépe.
1) Ikony kde jsou jen siluety jsou údaje o osobách, které mají svá data nar. nebo úmrtí po roce 1915. 
Matriky už po roce 1915 nejsou digitalizované, protože pro veřejnost platí 100 let zpět.
 Tato data většinou dodává klient a kalkulace se počítá jen se zapsáním do Rodokmenu.

2) Další zápisy s přesnými daty značí nalezení výpisu narození, svatby nebo úmrtí. Není pravidlem, že by se našly zápisy všechny. Pokud vycházíme ze VZORU, tak je kalkulace asi tato:

35 vyhledaných záznamů z matrik x 180,- Kč = 6300,- Kč
35 výřezů a oštítkování x 40,- Kč  = 1400,- Kč
20 osob v záznamu rodokmenu  x 40.- Kč = 800,- Kč
Celková cena by se pohybovala kolem 8500,-  Kč

Každý sestavený Rodokmen je individuální proces. Záleží na představě a přání klienta.