Rodopisná kniha (ukázka)

Tato Rodopisná kniha vznikla po bádání po linii rodu Novotných z Rohozce. Protože se našel nejstarší pra předek až 
z roku 1788 začalo nás s klientkou zajímat v jakých podmínkách kolem roku 1750 se v okolí Tišnova žilo. Historické prameny nás odkazovaly na klášter "Porta coe-li", v Předklášteří, ke kterému Rohozec patřil. Takže, co se událo v okolí tohoto kláštera, týkalo se i vesnic v okolí. Skoro po 100 letech děkujeme všem, kdo se podíleli na napsání pamětí a digitalizování této vzácné knihy Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera "Porta coeli" z pera tesařského mistra a starosty Předklášteří Rudolfa Klátila vydané v roce 1925. Jaká historie provázela klášter od roku 1233, kdy byl založen královnou Konstancií, to stojí za přečtení. Výňatky z této historie jsme použily i do rodopisné knihy a se souhlasem klientky vás seznámím, aspoň ve zkrácené verzi.