... vše už tu někdy bylo,   lidské osudy se opakují,                                                                    pokaždé jinak a v jiné době, ale na podobné téma ...

Výtisky rodokmenů v různých podobách

Najít data svých předků v matrikách nebo v soukromých rodinných sbírkách je základní část práce při sestavování rodokmenu. Aby mohla být tato práce dokumentována k radosti všech zúčastněných je potřeba data vložit do SW, který je roztřídí a uloží v chronologickém generačním pořadí. Pak už zbývá zvolit si grafickou úpravu výtisku, která může mít nekonečně mnoho podob, podle vkusu rodinných příslušníků. Každý může mít stejná data, ale různé grafické úpravy. Pro názornost uvádím několik variant. Vše se můžete naučit v kurzech pro začátečníky nebo pro pokročilé.