… každý máme někde cestu, která vede k domovu ...                                                  … je šťasten ten, kdo ji našel i ten kdo ji má ...

Květen 2019
Tvorba Rodokmenu - dokončení 

V květnu již každý z účastníků bude mít vyhledaná data z matrik nebo z osobních archivů své rodiny. Každá linie rodu, může být jinak bohatá na nalezená data. 
Z toho budeme vycházet.

Z těchto dat je možné vytvořit si základní Rodokmen - po ženské nebo mužské linii.
Nebo tzv. Vývod - zahrnuje všechny předky výchozí osoby, její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských. Nebo tzv. Rozrod je nejkomplikovanější formou zobrazení - obsahuje potomky výchozího manželského páru, tedy ty osoby, které mají společného předka. Jsou to tedy i sourozenci.

Program - pracovního setkání

Program bude aktuálně reagovat na rozpracovanost a předchozí setkávání s účastníky kurzů, bude reagovat na to v jakých fázích zpracování dat se účastníci nacházejí a zvolí se oboustranně vhodný způsob dokončení práce.

Cíl pracovního setkání: Dokončený podklad pro tisk svého RODOKMENU.

Květen 2019 

25. 5. 2019 - Tvorba Rodokmenu 
pracovní část - dokončení

sobota od 10 hod. - 17 hod.
Registrace předem nutná s ohledem na kapacitu sálu.

1200 Kč

Místo setkání:

Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme na váš e-mail.