čas plyne, kdyby nebylo předtím, tak nebude potom...

Programy kurzů - Jak si vytvořit svůj Rodokmen

Březen 2019 - Úvodní setkávání

Kurzy v roce 2019 - Jak si vytvořit svůj Rodokmen
termíny pro "začátečníky" - účastnický poplatek - 450,- Kč

Září 2019

středa - 11. 9. 2019 - od 17.00 - 20.00 hod.
čtvrtek - 19. 9. 2019 - od 17.30 - 20.30 hod.

Říjen 2019

středa 2. 10. 2019 - od 17.30 - 20.30 hod.

Listopad 2019
středa - 6. 11. 2019 - od 17.30 - 20.30 hod.

Registrace je předem nutná s ohledem na kapacitu sálu.


Duben 2019 - Tvorba Rodokmenu

24. 4. 2019 - Jak si vytvořit Rodokmen své rodiny - pracovní část

I. skupina od  10 - 14 hod.
II. skupina od 15 - 19 hod
Registrace je nutná na každou skupinu. Účastnický poplatek je 600,- Kč.

Co je dobré si připravit na pracovní část tohoto setkání a co se dozvíte:
1) Vlastní notebook - všechna nalezená data si budete již ukládat do složek počítače, budou se postupně hromadit, takže je potřeba mít k nim zajištěn osobní přístup. Veškeré postupy práce budou ukázány a účastník se je naučí postupným a častým opakováním.
2) Základní data svých rodičů nebo prarodičů -  můžete zaslat před účastí na tomto pracovním setkání, abychom věděli, zda budeme společně schopni najít výpisy v matrikách jednotlivých archivů České republiky. Někdy je potřeba v předstihu zažádat o výpisy "živé matriky úřadů", a to nějaký čas trvá. Ne každý archiv má kompletně digitalizované záznamy a tedy nemusí být vše jednoduché. Proto bychom raději předešli zklamání, že jsou možnosti mnohem složitější. Vždy najdeme optimální řešení.
3) Jaké jsou další možnosti zpracování nalezených výpisů, map a jiných záznamů z archivů.
4) Zpracování matričních dat do grafického formátu z několika volně dostupných programů pro zobrazení RODOKMENU,  co nabízejí a pro jaký se následně rozhodnete.

Cíl pracovního setkání:
1.  Budete znát, kde hledat informace v matrikách - zacílené individuálně na váš rod.
2. Jak tyto informace zpracovat v notebooku.
3. Vybrat si a stáhnout si software (SW) na zpracování dat vašeho rodokmenu.
3. Úkol individuální pro každého účastníka do příštího setkání k finálnímu dokončení grafického zobrazení rodokmenu vašeho rodu.

Květen 2019 - Tvorba Rodokmenu

25. 5. 2019 - Jak si vytvořit Rodokmen své rodiny - pracovní část - dokončení

8 hod. / 1. skupina 16 osob / od 10 - 18 hod.
Účastnický poplatek 1200,- Kč. Registrace nutná

Program bude aktuálně reagovat na rozpracovanost a předchozí setkávání se zájemci o zpracování svého RODOKMENU, v jakých fázích zpracování dat se účastníci nacházejí a zvolit oboustranně vhodný způsob dokončení práce.
Cíl pracovního setkání: Dokončený podklad pro tisk svého RODOKMENU.