čas plyne, kdyby nebylo předtím, tak nebude potom...

Programy podzimních kurzů - Jak si vytvořit svůj Rodokmen


Ráda se bych jen krátce poohlédla rokem zpět. Kurzy, které jsem před rokem začala pořádat, měly hodně nadšenců, což je pro tuto práci potřeba.
U nadšení bychom měli vytrvat, ale k tomu ještě přidat časové možnosti a najít smysl v této práci. 

Ne všichni odhadli hlavně své časové možnosti.
Je to práce pro vaši rodinu, děti a vnoučata. I když v novodobém shonu není ohlas od rodiny, jaký bychom očekávali, je potřeba vytrvat. Vždycky říkám, že stačí jeden člověk z rodiny, který práci v budoucnu ocení. A tím vlastně ocení i Vás.

Co je nového ve výuce.

Především individuální přístup - maximálně 4 osoby na kurz. Každý se nachází v jiné rovině hledání svých předků a každý umí na počítači trochu jinak. Je potřeba každého doladit tak, aby využil svůj potenciál a osvojil si na kurzu praktickým způsobem kroky, které ho dovedou k cíli.

Telefonická konzultace, pokud bude potřeba poradit.
Cíl pracovního setkání: Dokončený podklad pro tisk svého RODOKMENU.


Říjen 3.10.  2020

sobota - od 10.00 - 14.00 hod........................................................Cena 650,Kč

Registrace je předem nutná s ohledem na kapacitu sálu.

Tvorba Rodokmenu - program

Program bude aktuálně reagovat na rozpracovanost a předchozí setkávání se zájemci o zpracování svého RODOKMENU, v jakých fázích zpracování dat se účastníci nacházejí a zvolit oboustranně vhodný způsob dokončení práce.

Pracovat budete na svém notebooku. Všechna data, která najdete vám zůstanou a můžete dále doma pokračovat a doplňovat je do celkového přehledu.

Co se naučíme:
Vyhledat příslušný archiv, matriku. Uložit si výpis nebo část výpisu z matriky do PC, označit data chronologicky, vypsat je do SW, vytvořit mapu rodu, přidat foto, poznámky, názvy, zvolit nebo vytvořit si grafické návrhy tisku Rodokmenu.

Orientace v archivech, uložení listu matriky do PC, uložení dat chronologicky do PC
- seznámení se s archivy v ČR, každý má specifický způsob vyhledávání
- vyhledat matriční zápis, narození, svatba, úmrtí - specifika hledání při nečitelnosti
- uložení do počítače, chronologický postup, vygenerování dat do SW.

· Stáhnutí SW - Heritio.com, FastStoneImage,

· Heritio - vypsat data nalezená v matrice, vložit fotky, poznámky, sňatek, nadpis, uložení do PC

· Připravení k tisku mapy vašeho rodu, různé grafické možnosti

Abychom vše uměli, je potřeba si všechny postupy přímo v kurzu vyzkoušet. Každý dostane svůj úkol, který bude obsahovat všechny praktické úkony k vyhledávání a k zápisům do SW.
Cíl pracovního setkání: Dokončený podklad pro tisk svého RODOKMENU. 

Místo konání: Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefonická konzultace, pokud bude potřeba poradit.